Kontakt

 


Obchodný názov:  Marek Koňuch BeneluxTravel
Adresa: Mládežnícka 1430/4, 020 01 Púchov

IČO: 51 217 384
DIČ: 1120111828

Zápis v Živnostenskom registri:
Okresný úrad Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-24292

Bankové spojenie:
IBAN: SK69 0900 0000 0051 4481 8912
BIC: GIBASKBX


 

TEL. KONTAKT: +421 940 385 140

E-mai: info@beneluxtravel.sk

 

Sme držiteľom certifikátu DÔVERYHODNÁ FIRMA